logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงชมพู่ ของนายสมชาย เจริญสุข ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงชมพู่ ของนายสมชาย เจริญสุข ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ รัฐมนตรีได้ลงเรือเพื่อเยี่ยมชมสวนชมพู่ และได้เน้นย้ำให้เกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ใส่ใจทุกขั้นตอนของการผลิตและพัฒนาความรู้ของตนเองสม่ำเสมอ ดูแลแปลงให้มีมาตรฐาน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแปลง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรต่อไป
สำหรับ แปลงชมพู่ ของนายสมชาย เจริญสุข จำนวน 15 ไร่ เป็นแปลงที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของการส่งออกผลชมพู่สดไปจำหน่ายที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แปลงชมพู่ทับทิมจันทร์นี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานแหล่งผลิตพืช Good Agricutturat Practice (GAP) ที่ได้มีการปฏิบัติด้านเพิ่มเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (PM) หรือ GAP PLUS โดยใช้วิธีการจัดสวนแบบใหม่ คือ การปลูกระยะประชิด ตัดแต่งต้นให้เตี้ย ทำให้สามารถดูแลและเก็บผลผลิตได้ง่าย และได้พัฒนาการปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์ เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานการส่งออก โดยเน้นการดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ชมพู่ออกผลมากเกินไป รวมถึงเน้นการบำรุงให้ต้นมีความสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ผลที่อวบอิ่ม ไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้วิธีห่อด้วยถุงเพื่อกันแมลง จึงได้ผลชมพู่คุณภาพดี ผลขนาดใหญ่ รสชาติอร่อย และปลอดสารพิษ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก ได้มีการส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง และยุโรป กิโลกรัมละ 80 - 100 บาท รวมทั้งจำหน่ายในประเทศ ขายผ่านช่องทางออนไลน์ และได้ทำ MOU กับ ท๊อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อส่งชมพู่ไปขายในห้างดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ได้มีการลงนามว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับชมพู่สดส่งออกไปจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย กับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ชึ่งกำหนดให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของไทยในการตรวจสอบและกักกันแมลงศัตรูพืชรวมทั้งขึ้นทะเบียนสวนโรงคัดบรรจุ ผู้ส่งออก และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับสินค้าส่งออกทุกลอต พร้อมกับกำหนดให้สวนชมพู่ที่จะส่งผลผลิตชมพูสดไปจีนต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และปฏิบัติตามหลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน PM จากกรมวิชาการเกษตร (GAP PLUS) โดยกรมวิชาการเกษตรจะตรวจติดตามการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้และสารตกค้างในผลชมพู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้โรงคัดบรรจุที่จะส่งผลชมพู่สดไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP มีมาตรฐานในการคัดบรรจุการเก็บรักษาและจัดระบบปิดเพื่อป้องกันการเข้าทำลายซ้ำของแมลงวันผลไม้
ปัจจุบัน สวนชมพู่ทับทิมจันทร์ของนายสมชาย เจริญสุข ได้เป็นแปลงต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักการที่ถูกต้องของการผลิตชมพู่ทับทิมจันทร์เพื่อส่งออกไปประเทศสารรณรัฐประชาชนจีนและในพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีสวนชมพู่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 4 แปลงพื้นที่ 52 ไร่และโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จำนวน 5 โรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการส่งออกชมพู่ไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทางกรมวิชาการเกษตรมีแผนเร่งผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกชมพู่เข้าสู่มาตรฐาน GAP PLUS ต่อไป

อ่าน 389 เวลา