logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กันยายน 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองและควบคุมสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองและควบคุมสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาให้การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ จำนวน 57 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับรองและควบคุมสินค้ามาตรฐานสหกรณ์กำหนด จากผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฯ ทั้งหมด 65 ผลิตภัณฑ์ จาก 20 สหกรณ์/กลุ่มอาชีพ ใน 11 จังหวัด โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจำนวน 48 ผลิตภัณฑ์, ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า แปรรูปจากผ้า จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ รวม 57 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มาตรฐานสินค้าสหกรณ์เป็นตัวเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 217 เวลา