logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 มิถุนายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพบปะข้าราชการ มอบนโยบาย และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพบปะข้าราชการ มอบนโยบาย และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงโครงการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล ผลการชำระบัญชี การตรวจการสหกรณ์ และการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัด โดยมีนายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

อ่าน 183 เวลา