logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 เมษายน 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจัดการเงินทุนหมุนเวียนขององค์การบริหารวิเทศกิจ (USOM) ร่วมกับผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้แทนจากหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจัดการเงินทุนหมุนเวียนขององค์การบริหารวิเทศกิจ (USOM) ร่วมกับผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้แทนจากหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมหารือครั้งนี้ เพื่อหาข้อสรุปการจัดการเงินทุนหมุนเวียนขององค์การบริหารวิเทศกิจ (USOM) ให้ถูกต้องตามหลักฐาน และนำเงินเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมและเป็นเงินสมทบให้สหกรณ์ใช้ต่อไป
ณ ห้องประชุม 129 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 120 เวลา