logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 เมษายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แนวทางและข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 50 คน จาก 37 สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี รับทราบแนวทาง ซักซ้อมทำความเข้าใจในวิธีการ เทคนิคการตรวจสอบ รวมถึงแนวทางในการจัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการที่มีมาตรฐานและเป็นเครื่องมือในการสร้างความโปร่งใสแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

อ่าน 116 เวลา