logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 พฤศจิกายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจ รวมถึงติดตามการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ

อ่าน 136 เวลา