สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 มีนาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนมาตรการช่วยผลไม้ไทย...สู้ภัย COVID-19 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนมาตรการช่วยผลไม้ไทย...สู้ภัย COVID-19 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีการร่วมประชุมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า ห้างโมเดิร์นเทรด ผู้ประกอบการ ผู้แทนสายการบิน ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการ
โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงมาตรการช่วยผลไม้ไทย...สู้ภัย Covid-19 ในเรื่องด้านการผลิต บริหารจัดการด้านแรงงาน ตลาดในประเทศ ดูแลในเรื่องความเป็นธรรมด้านการค้า มีการเข้มงวดกฎหมายแข่งขันการค้า ส่งเสริม Contact Farming ส่งเสริมซื้อขายผ่านสัญญาข้อตกลง โดยผู้ประกอบการทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายกับเกษตรกรโดยตรง การเชื่อมโยงกระจายผลผลิต เชื่อมโยงกับห้าง ร้านอาหาร เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย จัดหาพื้นที่จำหน่ายให้เกษตรกร เพิ่มการจำหน่ายบน Digital Platform ส่งเสริมการเรียนวิธีการขายออนไลน์ฟรี มีการรณรงค์การบริโภคในประเทศ จัดงาน Thailand Fruit Festival ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและ Social Media และเสริมสภาพคล่อง ตลาดต่างประเทศผลักดันการส่งออก ให้มีการหาตลาดใหม่เพิ่ม จัดคาราวานผลไม้ไปประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลไม้ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลผลิต ผลไม้สำคัญ ปี 2563 และเน้นย้ำให้มีการร่วมมือกันจากทุกฝ่ายดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อม เพื่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้และเศรษฐกิจไทย จากนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มาตรการบริหารจัดการผลไม้ไทยระหว่างหน่วยงานต่างๆอีกด้วย

อ่าน 199 เวลา