สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 สิงหาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2562

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดกิจกรรม รวมถึงกำหนดแนวทางและการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ การสัมมนาทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 315 เวลา