logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 สิงหาคม 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 45 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 45 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ได้สิ้นสุดทางปีบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 45 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2563 ให้ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ
ในโอกาสนี้ได้กล่าวให้กำลังใจและอวยพรให้คณะกรรมการดำเนินงานและสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจ โดยขอให้ตระหนักถึงความกินดีอยู่ดีของสมาชิก และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสำคัญ

อ่าน 326 เวลา