logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 สิงหาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยาย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักด้านการเกษตรในระดับอำเภอ และนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยาย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักด้านการเกษตรในระดับอำเภอ และนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายเรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักด้านการเกษตรในระดับอำเภอ ในการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยกลไกลสหกรณ์ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ

อ่าน 675 เวลา