logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 เมษายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพบปะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ให้โอวาทในการทำงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพบปะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ให้โอวาทในการทำงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ อีกทั้งได้เข้าตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ให้สามารถแข่งขันกับร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ได้อย่างมั่นคงต่อไป โดยมีนายสานิตร์ เชษฐศาสน์ ผู้จัดการ ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

อ่าน 148 เวลา