สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 ตุลาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ให้แนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีความความเข็มแข็ง ภายใต้กำกับ ดูแล และแนะนำสหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ให้แนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีความความเข็มแข็ง ภายใต้กำกับ ดูแล และแนะนำสหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ สร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพของสมาชิก ควบคู่กับการให้สินเชื่อที่รัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของสมาชิก อีกทั้งส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการตลาดนำการผลิต โดยใช้อุปกรณ์การผลิตที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นายสรรเสริญ พนิชการ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

อ่าน 298 เวลา