logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 ตุลาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวน/ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยและโอนภารกิจดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กับองค์กรอื่นที่กำหนดตามกฎหมายเป็นผู้กำกับดูแลแทน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวน/ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยและโอนภารกิจดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กับองค์กรอื่นที่กำหนดตามกฎหมายเป็นผู้กำกับดูแลแทน เพื่อพิจารณาทบทวน/ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจำเป็น รวมทั้งพิจารณาตัดโอนภารกิจการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้กับกระทรวงการคลังหรือองค์กรอื่นที่กำหนดตามกฏหมายเป็นผู้ดูแลแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 791 เวลา