สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และนายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และนายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้/แปลงสาธิต อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและพืชเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในการรวบรวมผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไชยเศรษฐ์) และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่าน 151 เวลา