logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มกราคม 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชุมและกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกผู้ประสบภัยจากพายุ "ปาบึก" ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชุมและกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกผู้ประสบภัยจากพายุ "ปาบึก" ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และร่วมกับนายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบข้าวสาร จำนวน 2 ตัน จากสหกรณ์การเกษตรกัณทรลักษณ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งบริจาคผ่านเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช และในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ ณ นิคมสหกรณ์ปากพญา เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการและบุคลากร ซึ่งสำนักงานของนิคมสหกรณ์ปากพญาได้รับความเสียหายจากพายุ "ปาบึก" อย่างหนัก พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นซึ่งได้รับบริจาคจากเครือข่ายสหกรณ์ ประกอบด้วย ข้าวสาร และน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกของนิคมสหกรณ์ต่อไป โดยในพื้นที่ยังต้องการสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม น้ำมันพืช และของใช้อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก
จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปากนครพัฒนา จำกัด โดยบ้านของสมาชิกได้รับความเสียหายจากลมพายุเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ นายสวงค์ สีเผือก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ปากพญา ได้ให้การช่วยเหลือสหกรณ์ในการซ่อมแซมหลังคาเบื้องต้น จำนวน 15,000 บาท

อ่าน 200 เวลา