สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จังหวัดอุทัยธานี

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นายสมชัย อำภา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ก่อตั้งมานานถึง 61 ปี ปัจจุบันมีครูในจังหวัดอุทัยธานีเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้จำนวน 5,721 คนมีทุนดำเนินงานกว่า 10,000 ล้านบาท
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต รวมถึงชี้แจงรายละเอียดของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 และการออกเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ให้กับคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ ทั้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์จากจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง อาทิ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ที่มาร่วมประชุมในวันนี้กว่า 100 คน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 ซึ่งเป็นเกณฑ์กำกับความเสี่ยงทางด้านการเงินของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและนำไปพิจารณาปรับปรุงการออกกฎกระทรวง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันต่อไป

อ่าน 294 เวลา