logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 พฤศจิกายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมธุรกิจโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรีสะเกษ จำกัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมธุรกิจโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรีสะเกษ จำกัด เพื่อดูกระบวนการรับซื้อข้าวเปลือก การแปรรูป และการตรวจวัดคุณภาพ ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรีสะเกษ จำกัด ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้น เข้าเยี่ยมชม กระบวนการรับซื้อและรวบรวมข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดเพื่อใช้ในธุรกิจรวบรวมข้าว ตามงบประมาณตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ได้แก่ เครื่องชั่งขนาดพร้อมห้องควบคุมขนาด 80 ตัน ฉาง ขนาด 3,000 ตัน และ ลานตาก ขนาด 2,975 ตารางเมตร

อ่าน 131 เวลา