logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจราชการและเป็นประธานเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจราชการและเป็นประธานเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เปิดป้ายโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว และพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษและในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กิจกรรมการดำเนินงานของ Young Smart Farmer จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเกษตร และนิทรรศการ Fair Trade ของผู้ค้าที่ไม่หวังผลกำไรตอบแทน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย

อ่าน 126 เวลา