สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 กันยายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด สาขาซอยอารีย์ กรุงเทพฯ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด สาขาซอยอารีย์ กรุงเทพฯ โดยมีนายสมศักดิ์ ผู่เจริญ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์พระนคร พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ร้านสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการร้านสหกรณ์ฯ ในการกำหนดแนวทางในการจัดตั้งซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง ข้าวสาร นม เนื้อ ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ซึ่งจะเน้นคัดสรรสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคโดยเล็งเห็นว่าทำเลที่ตั้งของร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งสถานที่ที่ตั้งในชุมชนใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และมีผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้าของร้านสหกรณ์ที่มีกำลังซื้อสูง และหากรูปแบบของการจัดทำซุปเปอร์มาเก็ตที่นี่ประสบผลสำเร็จ ก็จะมีการขยายรูปแบบการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

อ่าน 257 เวลา