logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 ธันวาคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยด้านดิน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยด้านดิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรกรดินอย่างยั่งยืนของเอเชีย ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ CESRA ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของวันดินโลก ปี 2561 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งสหกรณ์ นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่าน 272 เวลา