สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 พฤศจิกายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ อีกทั้งได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และความต้องการของสหกรณ์ในการต่อยอดเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งสหกรณ์ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน เครื่องสีข้าว เครื่องอบลดความชื้น และตลาดกลางในการรวบรวมข้าวเปลือก สินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายพินิด เพ็ชระ ประธานกรรมการสหกรณ์ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ

อ่าน 219 เวลา