logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 พฤศจิกายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นจุดดูงาน ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายธนพล วงศ์วัฒนสิทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ

อ่าน 184 เวลา