×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /opt/lampp/htdocs/cpdth/cpdth2560/images/05jan2560_1

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/05jan2560_1

สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 มกราคม 2561 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ที่เห็นว่าปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนได้พัฒนาเป็นสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์สูงและมีแนวโน้มการทำธุรกรรมทางการเงิน อย่างกว้างขวาง จึงจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่กำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ให้ได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสหกรณ์โดยรวม การจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขณะนี้มีความคืบหน้าโดยได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ....ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญคือขอบเขตการบังคับใช้ ในเบื้องต้นจะกำกับดูแลสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์เกิน 5,0000 ล้านบาทขึ้นไป และโครงสร้างการกำกับดูแลจะมีคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับ การส่งเสริมและการพัฒนา การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการกำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ซึ่งจะเน้นเรื่องการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสหกรณ์และระบบการเงินของประเทศ และจะมีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใช้ ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาในการเสนอร่างกฎหมายจะต้องมีการหารือเพื่อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงจนได้ร่างพระราชบัญญัติฯที่สมบูรณ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบประมาณกลาง เดือนมีนาคม 2561 นี้ ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของรับมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 226
{gallery}05jan2560_1{/gallery}

อ่าน 446 เวลา