logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด โดยจุดแรกลงพื้นที่ตำบลบึงเกลือ มีนายสมศรี อ่างรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด จากนั้นเดินทางไปจุดที่ 2 บ้านน้ำจั้น หมู่ 8 ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด จุดที่ 3 บ้านบ่อ หมู่ 11 ตำบลวังหลวง ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด และจุดที่ 4 บ้านขว้าง หมู่ 12 ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 70 ชุด
พื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุลทั้งหมด ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีจำนวน 59,496 ไร่ ในตำบลบึงเกลือ มีสมาชิกสหกรณ์ 170 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 2,550 ไร่ ตำบลวังหลวง มีสมาชิกสหกรณ์ 250 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 3,755 ไร่ ซึ่งเป็นนาข้าวทั้งหมด

อ่าน 280 เวลา