สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อมวลชน ในประเด็น “มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย”

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อมวลชน ในประเด็น “มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย” ดังนี้
1. การสำรวจข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล
2. มาตรการบรรเทาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม
3. มาตรการฟื้นฟูอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

อ่าน 419 เวลา