logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 ธันวาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดฝาย ลำดับที่ 111 เปิดระบบกระจายน้ำพลังแสงอาทิตย์ และปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่กับคณะท่านนายกรัฐมนตรี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดฝาย ลำดับที่ 111 เปิดระบบกระจายน้ำพลังแสงอาทิตย์ และปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่กับคณะท่านนายกรัฐมนตรี ณ จุดชมวิวผาง่ามมรกต อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตครูฝายเพื่อดำเนินโครงการ สหกรณ์รวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด ร่วมสมทบ บริจาคทรัพย์ และแรงงานในการสร้างฝายมีชีวิต เพื่อพัฒนาน้ำอย่างยั่งยืน

อ่าน 1009 เวลา