logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 เมษายน 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้ประสานรถพ่นยาจากกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้ประสานรถพ่นยาจากกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ และบริเวณโดยรอบของตลาด ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการใช้ชีวิตของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้จังหวัดอ่างทองปลอดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

อ่าน 232 เวลา