logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 กันยายน 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาธุรกิจแปรรูปยางพารา

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาธุรกิจแปรรูปยางพารา เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราเพื่อผลิตอุปกรณ์คมนาคมและถนน อาทิ กรวย, เสาหลักนำทาง , แผ่นกันกระแทก และแบร์ริเออร์ อีกทั้งหาแนวทางปรับปรุงระบบบริหารการจัดการชุมนุมสหกรณ์ และการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์ โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทย สาขานาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมด้วย

อ่าน 243 เวลา