logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 กันยายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชุมชนสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2562

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชุมชนสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศตามที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 129 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 216 เวลา