สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 ตุลาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะชมรมแท็กซี่มีจินตนาการ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือให้ช่วยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกองทุน กพส. ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาความยากจนให้คนขับแท็กซี่ของชมรมแท็กซี่มีจินตนาการ และร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะชมรมแท็กซี่มีจินตนาการ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือให้ช่วยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกองทุน กพส. ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาความยากจนให้คนขับแท็กซี่ของชมรมแท็กซี่มีจินตนาการ และร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 378 เวลา