logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

1 พฤศจิกายน​2562 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์​ วิริยะพาหะ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ เป็นประธานการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563​ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 417 คน

เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์​ วิริยะพาหะ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ เป็นประธานการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563​ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 417 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารกรมส่งสหกรณ์​ นำโดยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรส่วนกลาง บุคลากรส่วนภูมิภาค​ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอและหารือถึงแนวทางในการดำเนินโครงการสำคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการในปี 2563 ได้แก่ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร การพัฒนาบุคลากรภาคสหกรณ์ ปี 2563 การนำผลงานวิจัยมาพัฒนาสหกรณ์ การมอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองนายทะเบียนสหกรณ์และนายทะเบียนกลุ่มเกษตร และสาระสำคัญร่างกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมประดับเพชรประดับพลอยโรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่าน 361 เวลา