สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำบุญเลี้ยงพระ การอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำบุญเลี้ยงพระ การอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

 

อ่าน 770 เวลา