logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 เมษายน 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติการจิตอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณตลาดท่าโขลง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติการจิตอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณตลาดท่าโขลง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ และบริเวณโดยรอบของตลาดท่าโขลง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการใช้ชีวิตของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้จังหวัดลพบุรีปลอดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

อ่าน 311 เวลา