logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 พฤศจิกายน 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5,6 โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมด้วย หลังจากนั้นช่วงบ่ายลงพื้นที่พบปะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด

อ่าน 316 เวลา