สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

“กระเช้าสหกรณ์ แทนความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ”

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น.- 19.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ อาคาร3 ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์
หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 02 281 3095 ต่อ 157 หรือ 06 2610 7842 หรือดูรายละเอียดในเวปไซด์ www.cpd.go.th

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป บริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพมหานรและปริมณฑล นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์
ผ่านระบบ E-Commerce โดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดจำหน่ายผ่านเวปไซด์ www.coop-mart.com 
ซึ่งเป็นเวปไซด์ที่เปิดพื้นที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เปิดร้านค้าออนไลน์ และอีกช่องทางคือ www.coopshopth.com ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่คัดเลือกกระเช้าสินค้าสหกรณ์
ขึ้นมาจัดแสดงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อ

ProductThumb 47461 425856206 resizeProductThumb 47461 866246755 resize

อ่าน 607 เวลา