logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(6 โหวต)

tab klongjun

icon 22ศาลยกคำร้อง กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ขอถ้อนฟ้องคดีอาญา นายศุภชัยฯ icon new
icon 22กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงกรณีอดีต สว.นำผู้เสียหายยื่นฟ้องศาลเอาผิดคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ 
icon 22กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงปัญหาสหกรณ์คลองจั่น อยู่ระหว่างตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์และเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ 


tab about klongjun

001 2561 

26 มกราคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน คลิกเพื่ออ่านต่อ>>
05e777a2a6e36f78f708349ad6485bae3421337aa9c79814fdfec1ec241740f4

4 ธันวาคม 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยความคืบหน้าการออกเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน หลังผ่านการหารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และการเปิดรับฟังความเห็นจากตัวแทนสหกรณ์ต่าง ๆ คลิกเพื่ออ่านต่อ>>

22281860 786848568176766 3156831515696740458 n 

9 ตุลาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวกับสื่อมวลชนประเด็นนโยบายกำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2561 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยประเด็นที่ชี้แจงมีดังนี้ 
คลิกเพื่ออ่านต่อ>>

1 20stb2560 1

20 กันยายน 2560 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับหนังสือจากตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด จำนวนกว่า 30 คน   คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
3

2 กรกฎาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ “เกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2 ” ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
1

27 มิถุนายน 2560นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการ ถึงเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์เกิน 5,000 ล้านบาทถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา
คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 

38c757a939cc6b7e19d7756fc13f010955ccff813268131762ed61a6caa5fdae

15 มิถุนายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีสื่อต่าง ๆ นำเสนอข่าวนายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป อดีต ส.ว. และ สปช. พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนที่ ได้รับความเสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จำนวน 665 คน เดินทางมายื่นฟ้องคดีอาญาต่ออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกเพื่ออ่านต่อ>>
   

KhlongChan 01jun2560

1 มิถุนายน 2560 สกู๊ป : แผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ความคืบหน้ากรณีคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูกิจการเพื่อคงสภาพไม่ให้เกิดสภาวะล้มลาย โดยจากแผนการฟื้นฟูนั้นก็เชื่อว่าจะสามารถคืนทุนให้ผู้เสียหายทั้งหมดได้ใน 26 ปี คลิกเพื่ออ่านต่อ>>
   
1 5 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย คลิกเพื่ออ่านต่อ>>
   
1 6 เมษายน  2560 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารแผนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ประชุมร่วมกับตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ จำนวน 77 สหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ คลิกเพื่ออ่านต่อ>>

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงกรณีอดีต สว.นำผู้เสียหายยื่นฟ้องศาลเอาผิดคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ

อ่าน 11510 เวลา