logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 กรกกาคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเกษตรจังหวัด/กษ /พาณิชย์จังหวัด และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเกษตรจังหวัด/กษ /พาณิชย์จังหวัด และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต เพื่อหารือส่งสินค้าจากแหล่งผลิตในจังหวัดไปตลาดการท่องเที่ยวที่เกาะสมุย/เกาะพงัน โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นผู้จัดการการกระจายสินค้า จะเริ่มผลผลิต มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอมทอง และผักปลอดสาร จะเริ่มดำเนินการเที่ยวแรกภายในเดือนนี้

อ่าน 304 เวลา