logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 สิงหาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานรวมพลคนสหกรณ์พัทลุงภายใต้โครงการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณ์เป็นองค์กรภาคประชาชนที่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ โดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสหกรณ์ และนายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง จากนั้นร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

อ่าน 1141 เวลา