logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 กรกกาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด ทำ MOU กับเครือข่ายสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล ทางการเกษตรตกต่ำตามฤดูกาล มีการทำ MOU กับเครือข่ายสหกรณ์ โดยการแลกเปลี่ยนสินค้ากับ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ แลกเปลี่ยน ข้าวสาร 1000 ตัน แลกมะพร้าว 100000 ลูกและผลไม้ 200 ตัน เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 ซึ่งเป็นช่วงราคาผลไม้ตกต่ำ

อ่าน 730 เวลา