logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 พฤศจิกายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือสถานการณ์การซื้อขายข้าวเปลือกและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมทั้งร่วมแถลงข่าว มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งประกอบไปด้วย 3 มาตรการ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือสถานการณ์การซื้อขายข้าวเปลือกและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมทั้งร่วมแถลงข่าว มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งประกอบไปด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยมี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนจากโรงสี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การตลาดสินค้า และสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการค้าภายใน ชั้น 6 กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

อ่าน 116 เวลา