สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(6 โหวต)

ban motto

"ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต"

pic motto

 

 

อ่าน 8891 เวลา