logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 พฤษภาคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ศรีนาราง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายพสิษฐ์ พรินทรากูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ทับเสลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ศรีนาราง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายพสิษฐ์ พรินทรากูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ทับเสลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ต่อจากนั้นเป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 โดยให้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

อ่าน 338 เวลา