logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 กรกฏาคม 2561 ถึงประมาณกลาง ส.ค. 2561 ปริมาณผลผลิตลำไยออกมาก สหกรณ์ได้รวบรวมและกระจายส่งตลาดปกติ ได้วันละ ประมาณ 18 ตัน (ห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์และตลาดอื่นรวมทั้งตลาดเครือข่าย)

ปริมาณผลผลิตลำไยออกมาก สหกรณ์ได้รวบรวมและกระจายส่งตลาดปกติ ได้วันละ ประมาณ 18 ตัน (ห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์และตลาดอื่นรวมทั้งตลาดเครือข่าย) แต่ยังคงมี ปริมาณผลผลิตส่วนเกินจากตลาดปกติ. วันละ. ประมาณ. 15 ตัน ดังนั้น สนง. สกจ. ลำพูน จึงได้ประสานขอความร่วมมือจังหวัดปลายทาง เพื่อระบายและได้รับการตอบรับ ในวันนี้ ประกอบด้วย จ.มหาสารคาม จ.บุรีรัมย์. จ.นครปฐม จ.ปทุมธานี. จ.ปัตตานี จ.พิษณุโลก และ จ.ฉะเชิงเทรา. ในเบื้องต้น. จังหวัดละ 2.5 - 3 ตัน ส่งถึงปลายทาง ช่วงวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561

อ่าน 1033 เวลา