logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)ได้นำเสนอผลงานการวิจัยของ สวก. จำนวน 29 โครงการแก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ สกจ. ในการประชุม สกจ.
วันที่ 1 พ.ย 62 ณ โรงแรมเพชรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้แนะนำ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร นำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรใดสนใจจะให้ สวก. จัดวิทยากรไปอบรมให้ โปรดแจ้งผ่าน สสจ. และให้ สสจ. แจ้งมายัง กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร คุณวิลาสินี 081 - 457-3578
หรือติดต่อไปที่ สวก. โดยตรงที่ คุณภาวดี ใจเอื้อ 089 - 120 -4042 

นำเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 พ.ย. 62 (รวม) icon new

อ่าน 1952 เวลา