logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างเสริมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่วันสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ Website และ Facebook fanpage ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20

ตารางกิจกรรมวันสหกรรณ์นักเรียน ในเพจ Facebook สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ icon new

78189030 916681455460022 1110441366061580288 o

อ่าน 443 เวลา