logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)

ในลำดับที่ 116 และ 118 - 122  จำนวน 6 ราย สำรองลำดับที่ 127 ,129, 131 , 134 - 136 ,  และ 138 - 141 จำนวน 10 ราย 

รวมทั้งสิ้น  16 ราย มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารใน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 226  อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 อ่าน 994 เวลา