logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 สิงหาคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 พร้อมด้วย นายธงชัย มากไหม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 พร้อมด้วย นายธงชัย มากไหม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน รายการ โกดังอเนกประสงค์เก็บผลผลิตการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตัน ของสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก การอบสมุนไพรฟ้าทลายโจร และแปลงปลูกฟ้าทลายโจรของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

อ่าน 324 เวลา