logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวกฤษฏิ์นิพัทธ์ โพธิ์หลำ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวกฤษฏิ์นิพัทธ์ โพธิ์หลำ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์ จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ที่สหกรณ์ได้รับจากงบประมาณเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมให้คำแนะนำ ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด โดยสหกรณ์จะเริ่มใช้ประโยชน์ 30 มกราคม 2562

อ่าน 455 เวลา