logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นายปรีดา รอดนวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวกฤษฏิ์นิพัทธ์ โพธิ์หลำ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นายปรีดา รอดนวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวกฤษฏิ์นิพัทธ์ โพธิ์หลำ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์ จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ได้รับจากงบประมาณเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมให้คำแนะนำ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุทัยธานี จำกัด

อ่าน 500 เวลา