logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ และนางสาวกฤษฏิ์นิพัทธ์ โพธิ์หลำ นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

ายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ และนางสาวกฤษฏิ์นิพัทธ์ โพธิ์หลำ นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์ จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ที่สหกรณ์ได้รับจากงบประมาณเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมให้คำแนะนำ ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด และสหกรณ์ปฎิรูปที่ดินระบำ จำกัด

อ่าน 458 เวลา